ประวัติ บริษัท ไทยทิพย์ 999 จำกัด

       บริษัท ไทยทิพย์ 999 จำกัด จดทะเบียนและก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 บริษัทมีธุรกิจหลักคือจำหน่าย น้ำมังคุดตราไพรินทร์, ถั่งเช่าบรรจุแคปซูล ตรา ไทยทิพย์ คอร์ดีเซ็ป, น้ำมังคุดตราบ่มบุญ  และน้ำมังคุดตราพนารินทร์ จัดตั้งโดย พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ ผู้มีประสบการณ์จัดจำหน่าย น้ำมังคุดในหลายยี่ห้อ และคุณปัณพร สิทธิอาษา

      ปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับ ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ (ประธาน บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด) ซึ่งมีประสบการณ์ผลิตและวิจัยน้ำมังคุดมากกว่า 100 แบรนด์ และส่งออกทั่วโลก

วิสัยทัศน์

ไทยทิพย์ 999 จำกัด มุ่งมั้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลไม้และสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยได้ดื่มน้ำมังคุดที่มีคุณภาพสูง

ความพิเศษ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร 25 ชนิด  ตรา “ไพรินทร์

  • เป็นน้ำมังคุดสกัดที่ผลิตจากมังคุดที่คัดสรรพิเศษ ผลิตจากมังคุดที่ปลูกในสวนปลอดสารพิษ ที่ปลูกเพื่อป้อนโรงงานโดยตรงเท่านั้นได้รับใบรับรองจากกระทรวงเกษตรในการผลิตน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ หมายเลข 0785 (standards for Organic crop production) ได้รับตรา Organic Thailand
  • เป็นผู้ส่งออกน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพไปทั่วโลก เช่น ดูไบ รัสเซีย ใต้หวัน จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นผ่านการตรวจสอบถึง 8 สถาบัน จึงสามารถนำเข้าจำหน่ายได้)
  • เจ้าของโรงงาน เป็นนักวิจัย,เป็น ผศ. คณบดีมหาวิทยาลัย,เคยผ่านการศึกษา Food Science ระดับปริญญาเอกจากอเมริกา วิจัยและผลิตสารสกัดจากมังคุดแซนโทน (Xanthones) เอง และสารแซนโทน (Xanthonesของบริษัท บริสุทธิ์ มีคุณภาพสูง ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหลายสถาบันในต่างประเทศ เช่น Lab Brunswick จากอเมริกา
  • โรงงานผ่านมาตรฐาน GMP,HACCP รับรองโดยคณะกรรมการอาหารสากล
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และฮาลาล

ผู้บริหาร (ผู้ก่อตั้ง) บริษัท ไทยทิพย์ 999 จำกัด

ประวัติย่อ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์

ชื่อ พันโท ไพโรจน์  พนารินทร์

การศึกษา

พ.ศ.2529                มัธยมศึกษาปีที่ 6  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (โรงเรียนโยธินบูรณะ)
พ.ศ.2532                สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม  9  ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม   กรุงเทพ ฯ ขณะเป็นสามเณร
พ.ศ.2532               เข้าอุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ ( นาคหลวง)  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พ.ศ.2533               สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงานขณะอุปสมบท
พ.ศ.2533 – 2535  เป็นครูสอนบาลี เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม

พ.ศ.2533 – 2535  เป็นอาจารย์สอนชั้นปีที่ 1 วิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ.2535 ลาสิกขา (รวมอุปสมบท 13 ปี เป็นสามเณร 10 ปี เป็นพระ 3 พรรษา)

ยศ
พ.ศ.2536  ร้อยตรี
พ.ศ. 2549  พันโท
พ.ศ. 2556 (2 เม.ย.) ลาออกจากราชการ เป็นนายทหารนอกราชการ

ตำแหน่งขณะรับราชการ

–  อนุศาสนาจารย์ทหารบก

–  หัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมข่าวทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด

–  หัวหน้าแผนกแผนงานข่าวกรอง  สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทย

ประสบการณ์การทำกิจกรรมเพื่อสังคม

พ.ศ.2536 – 2540 จัดรายการวิทยุ ธรรรมประทีป ทางสถานีวิทยุ เอ.เอ็ม  วศป.1449 ชุมพร ทุกวันและ เอฟ.เอ็ม 107.5 ทุกวันอาทิตย์
พ.ศ.2542 – 2548  เป็นอาจารย์บรรยายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนสารบรรณทหารบก
พ.ศ. 2550  ได้ริเริ่มผลักดัน และร่วมกันจัดคอร์สปฏิบัติธรรม ในนาม คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ส.ค.2532 – ปัจจุบัน เป็นพิธีกร งานมงคล อวมงคล ต่าง ๆ
ต.ค. 2557 – มี.ค.2558  เป็นผู้ดำเนินรายการ “คืนความสุขสู่ผู้พิการ” ออกอากาศทาง  WBTV สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที
มี.ค.2558 – ก.พ.2559   เป็นเจ้าของรายการและผู้ดำเนินรายการ “คืนความสุขสู่สังคม” และ “กิจการอนุศาสนาจารย์ไทย” ทาง WBTV วัดยานนาวา
ม.ค.2556 เป็นผู้จัดรายการวิทยุธรรมะผสมผสานสุขภาพ รายการ “สุขภาพดี วิถีไทย วิถีพุทธ” ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  ประมาณ 300 สถานี ครอบคลุม 74 จังหวัด
พ.ศ. 2558 เป็นกรรมการจัดหาทุนสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2561- ปัจจุบัน เป็นผู้จัดรายการวิทยุธรรมะผสมผสานสุขภาพ รายการ “สุขกายสบายใจ กับน้ำมังคุด ทิพย์มงคล 555 ตรา พนารินทร์ และน้ำมังคุดตราไพรินทร์

 ประวัติการทำธุรกิจ

พ.ศ.2556 ตั้ง บริษัท สิรินโรจน์ทิพย์ 9999 (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรตรา “ แซนทิพย์โกลด์” และ “ทิพย์ไภษัชย์”
พ.ศ.2556 ตั้ง บริษัท ชีวาไลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารเสริม
พ.ศ.2561 ได้ก่อตั้ง บริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตรา “พนารินทร์” และน้ำมังคุดบ่มบุญ
พ.ศ.2564 
ได้ก่อตั้ง บริษัท ไทยทิพย์ 999 จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตรา “ไพรินทร์” และ 
ถั่งเช่าบรรจุแคปซูล ตรา ไทยทิพย์ คอร์ดีเซ็ป

ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักของชาวพุทธในหลายมิติ ทั้งการครองตน ครองคน ครองงาน