คุณไพโรจน์ พนารินทร์ ,คุณปัณพร สิทธิอาษา ,คุณจตุพล ผดุงนึก และผู้ติดตาม ได้ร่วมกับบริจาคข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วม ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#น้ำท่วมอยุธยา64 #น้ำท่วม #ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม